ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟY HVLP ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ WAGNER WALLSPRAYER W450

κωδ. 236152459
Περιορισμένη Διαθεσιμότητα
Η συσκευασία
περιέχει:
4τμχ