100% βιοδιασπώμενα κύπελλα κοπροχώματος για σπορά. Επιτρέπει στον νερό και τον αέρα να το διαπερνά.

ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΟΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ

Δεν βρέθηκαν προϊόντα