Χρήσιμα

hem-logo-rgb.png

 
Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της HEMPEL επιλέξτε ένα από τα παρακάτω links :

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
  • ΣΥΝΤΗΡΙΤΙΚΑ και ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΩΝ (ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ)
  • ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ (MΟΥΡΑΒΙΕΣ) YACHT

http://www.hempel.gr/internet/inegrc.nsf/vDOC/207FB384E7139219C1256BE4004DF139?OpenDocument

ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

 


motip-(1).png

Στα παρακάτω link μπορείτε:

  • να μάθετε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα της Motip
  • να μάθετε περισσότερα για τα χρώματα και τα τεχνικά Spray ή να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για διάφορες εφαρμογές
  • να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της Motip καθώς και συμβουλές για επιλογή κάποιου τεχνικού Spray

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ SPRAY


west.png

Στα παρακάτω link μπορείτε:

  • να μάθετε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα της West System και εφαρμογές με τα προϊόντα της West
  • να μάθετε περισσότερα για τις εποξικές ρητίνες ή να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για διάφορες εφαρμογές
  • να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της West System

http://www.westsysteminternational.com

http://www.westsysteminternational.com/en/support/contact